VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Quyết định-Chủ tịch
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 19/03/2013 391/QĐ-UBND Tỉnh