Giới thiệu quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật

Ngày đăng:05-01-2017 (417 lượt xem )

a. Chức năng:

Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh có chức năng tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên hiệp hội phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo kỹ thuật trong mọi tầng lớp nhân dân lao động ở tất cả các lứa tuổi trong việc tạo ra và áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện vận động để xây dựng nguồn tài chính Quỹ; khai thác các nguồn tài chính hợp pháp cho Quỹ hoạt động theo mục đích và nhiệm vụ của Quỹ.

- Phát triển và hỗ trợ các tài năng sáng tạo kỹ thuật có ý tưởng sáng tạo hay nhưng gặp khó khăn về kinh phí để hỗ trợ hoàn thiện giải pháp sáng tạo kỹ thuật hoặc hỗ trợ mở rộng ứng dụng nhân rộng các giải pháp có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

- Tham gia trong các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân tham gia các Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên,nhì đồng hằng năm và Hội thi sáng tạo kỹ thuật do Ban Tổ chức cấp tỉnh phát động.

- Quản lý và phát triển các hoạt động của Quỹ theo đúng Quy chế về tổ chức, hoạt động và quy định khác của pháp luật.

c. Cơ cấu tổ chức

- Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh là một tổ chức quỹ xã hội, có tư cách pháp nhân do UBND tỉnh quyết định thành lập, trực thuộc Liên hiệp hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

- Cơ cấu tổ chức Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh gồm: Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Cơ quan điều hành Quỹ.

- Hội đồng Quản lý Quỹ xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ để thống nhất tổ chức thực hiện. Giám đốc quỹ có trách nhiệm chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Quỹ theo quy chế và theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Thường vụ Liên hiệp hội về những hoạt động của đơn vị.

DANH MỤC
Dự án nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh: Trồng Cam V2 trên đất đồi huyện Yên Thế
Slide
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII - năm 2012
Slide
Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, khoá III, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Slide
Phản biện đề án giải quyết đất ở và đất kinh doanh dịch vụ cho người dân có đất bị...
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  42
  Hôm nay:  991
  Tháng này:  20531
  Tổng số truy cập:  467882