Giới thiệu Trung tâm tư vấn đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và môi trường

Ngày đăng:05-01-2017 (19660 lượt xem )

a. Chức năng

Trung tâm Tư vấn, đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ và môi trường là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ ngoài công lập có chức năng huy động các nguồn lực về tri thức, tài chính tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đầu tư phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ và môi trường.

          b. Nhiệm vụ

          - Tổ chức thực hiện các lớp để bồi dưỡng, đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về quản lý khoa học, công nghệ và môi trường cho đội ngũ trí thức, hội viên và nhân dân trong tỉnh đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Tổ chức thực hiện các hoạt động tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

          - Tham gia thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án được yêu cầu. Thực hiện tư vấn cho các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, dự án phát triên kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư công nghệ và phát triển sản xuất kinh doanh; tư vấn, giới thiệu chuyên gia theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật.

          - Phối hợp với các cơ quan khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện các đề tài, dự án chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; tham gia dự tuyển để được chủ trì xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, các đề tài khoa học công nghệ và môi trường theo quy định; cung cấp dịch vụ kỹ thuật và công nghệ mới cho sản xuất và đời sống.

          c. Tổ chức bộ máy

          - Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc do Ban Thường vụ Liên hiệp hội ra Quyết định bổ nhiệm có thời hạn. Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm chỉ dạo, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Thường vụ Liên hiệp hội về những hoạt động của đơn vị.

- Cán bộ và nhân viên làm việc cho Trung tâm theo chế độ hợp đồng có kỳ hạn, không kỳ hạn hoặc kiêm nhiệm tùy thuộc vào nhu cầu và thỏa thuận giữa Giám đốc Trung tâm và người lao động.

- Tiền lương và các khoản phụ cấp cho người lao động do Trung tâm tự trang trải (không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước)

 

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  15
  Hôm nay:  1163
  Tháng này:  50813
  Tổng số truy cập:  1920215