Nhiệm vụ trọng tâm của Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bắc Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2013 -2018

Ngày đăng:06-01-2014 (758 lượt xem )

Ngày 30/11/2013, Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất được tổ chức và thành công tốt đẹp; Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả vận động thành lập Câu lạc bộ; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2013-2018; thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ và Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2013-2018. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, Câu lạc bộ xác định triển khai thực hiện 10  nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, phát triển thành viên của Câu lạc bộ: Thành lập 07 Tổ chuyên môn theo ngành nghề, lĩnh vực; phân công tổ trưởng, tổ phó và thư ký các tổ chuyên môn. Tiếp tục thực hiện công tác vận động trí thức trong tỉnh tham gia Câu lạc bộ; chú trọng vận động các chuyên gia đầu ngành, trí thức có trình độ chuyên môn cao trên các lĩnh vực trong cơ quan Đảng, Nhà nước; mở rộng vận động đến các đối tượng là cán bộ đã nghỉ hưu, trí thức trong các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động phát triển thành viên, tạo nguồn và phát triển Câu lạc bộ. Hằng năm, kết nạp mới từ 20-30 thành viên; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, nâng tổng số thành viên Câu lạc bộ lên trên 300 thành viên.

2. Đẩy mạnh công tác tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức: Vận động lực lượng trí thức là các nhà khoa học đầu ngành quê Bắc Giang đang sinh sống và làm việc ở ngoài tỉnh tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ. Thường xuyên liên hệ và phối hợp tốt với Hội đồng hương Bắc Giang và hội các nhà khoa học quê Bắc Giang tại thành phố Hà Nội; các chuyên gia trong tỉnh tham gia các nhiệm vụ của Câu lạc bộ và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Tham gia góp ý, xây dựng Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 do Liên hiệp hội chủ trì, trình UBND tỉnh ban hành. Thông qua việc góp ý, xây dựng Chiến lược, để đề xuất các chính sách về xây dựng đội ngũ chuyên gia của tỉnh ở các lĩnh vực quan trọng; chính sách thu hút nhân tài, tôn vinh tài năng; chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để trí thức là con em quê hương Bắc Giang đang làm việc trong và ngoài nước tham gia xây dựng tỉnh nhà.

4. Tham gia hoạt động phản biện do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ giới thiệu các thành viên ở các lĩnh vực có liên quan để tham gia phản biện các đề án, dự án, quy hoạch của tỉnh. Gắn với các buổi sinh hoạt, tọa đàm, các thành viên Câu lạc bộ chủ động kiến nghị phản biện xã hội các vấn đề lớn có liên quan. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến phản biện các dự thảo văn kiện của Đảng, nhà nước, các dự thảo văn bản luật có liên quan; các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học: Động viên đội ngũ trí thức nghiên cứu, đăng ký đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học theo từng lĩnh vực của ngành, đơn vị mình. Chủ động tham gia chương trình Hội thi sáng tạo kỹ thuật; tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký các giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Hằng năm, các thành viên trong Câu lạc bộ tham gia xây dựng và thực hiện 3-5 chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

6. Tham gia công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật: Ban Chủ nhiệm giới thiệu thành viên Câu lạc bộ đưa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất phù hợp với điều kiện của tỉnh. Động viên thành viên Câu lạc bộ tham gia viết bài về chuyển giao ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật mới, tiên tiến đăng trên bản tin phổ biến kiến thức, bản tin khoa học ứng dụng và Trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội; tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trên các lĩnh vực.

7. Tổ chức phát động cuộc thi "ý tưởng, sáng tạo" của đội ngũ trí thức tham gia xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Giang giàu mạnh, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, tích cực đóng góp trí tuệ, đề xuất ý tưởng với lãnh đạo tỉnh trên các lĩnh vực.

8. Triển khai thực hiện 02 cuộc vận động của Câu lạc bộ: "Phát huy vai trò, trách nhiệm của trí thức tham gia xây dựng nông thôn mới" và "Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến trong công tác, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống".

 9. Định kỳ tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa đội ngũ trí thức với lãnh đạo tỉnh, nhằm giúp cho đội ngũ trí thức nắm được tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó, đội ngũ trí thức có điều kiện thể hiện tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời, lãnh đạo tỉnh kịp thời giải đáp những thắc mắc, đề xuất, kiến nghị của đội ngũ trí thức.

10. Hằng năm, Câu lạc bộ tổ chức từ 3-5 hội thảo khoa học, hội nghị thông tin chuyên đề về khoa học và công nghệ cho các thành viên Câu lạc bộ.

Vũ Tấn Phú - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội - Chủ nhiệm Câu Lạc bộ trí thức

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  20
  Hôm nay:  1220
  Tháng này:  50870
  Tổng số truy cập:  1920272