Văn bản pháp luật   »   Cơ quan ban hành   »  Trung ương
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 13/07/2018 27/2018/TT-BTC Trung ương
2 Quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam 18/04/2017 338/QĐ-LHHVN Trung ương
3 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 23/03/2017 155/TB-VPCP Trung ương
4 Quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 21/10/2015 1795/QĐ-TTg Trung ương
5 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TT ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 01/10/2014 819/HD-LHHVN Trung ương
6 Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 29/01/2015 11/2015/TT-BTC Trung ương
7 Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 30/07/2014 78/2014/NĐ-CP Trung ương
8 Tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 14/02/2014 14/2014/QĐ-TTg Trung ương
9 Kết luận của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam 12/05/2011 116/TB-VPCP Trung ương
10 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 16/04/2010 42-CT/TW Trung ương