Công văn v/v tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017
Số hiệu: 1416/UBND-CN
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực văn bản: Khoa học
Cơ quan ban hành: Tỉnh
Ngày ban hành: 04/05/2017
Ngày hiệu lực: 04/05/2017
Ngày cập nhật: 30/06/2017
Tệp đính kèm :Tải về