Quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam
Số hiệu: 338/QĐ-LHHVN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực văn bản: Khoa học
Cơ quan ban hành: Trung ương
Ngày ban hành: 18/04/2017
Ngày hiệu lực: 18/04/2017
Ngày cập nhật: 21/04/2017
Tệp đính kèm :Tải về