Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trên Báo Bắc Giang điện tử năm 2017
Số hiệu: 08/QĐ-BTCCT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực văn bản: Khoa học
Cơ quan ban hành: Liên hiệp hội
Ngày ban hành: 09/01/2017
Ngày hiệu lực: 09/01/2017
Ngày cập nhật: 12/01/2017
Tệp đính kèm :Tải về