VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Quyết định
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định v/v ban hành Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, năm 2023 05/10/2022 242/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
2 Quyết định v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, năm 2023 05/10/2022 241/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
3 Quyết định về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, năm 2021 16/11/2020 345/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
4 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, năm 2021 16/11/2020 344/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
5 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ lần thứ 16 năm 2020 07/11/2019 288/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
6 Quyết định ban hành Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tỉnh lần thứ 15, năm 2019 08/01/2019 13/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
7 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, năm 2019 08/01/2019 12/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
8 Quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam 18/04/2017 338/QĐ-LHHVN Trung ương
9 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên,nhi đồng tỉnh lần thứ XIII,năm 2017 23/01/2017 22/QĐ-BTCCT Tỉnh
10 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trên Báo Bắc Giang điện tử năm 2017 09/01/2017 08/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
11 Quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 21/10/2015 1795/QĐ-TTg Trung ương
12 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII, năm 2016-2017 26/07/2016 159/QĐ-BTCHT Tỉnh
13 Ban hành quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bắc Giang. 09/03/2011 75/2011-QĐ-UBND Tỉnh
14 Tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 14/02/2014 14/2014/QĐ-TTg Trung ương