VB quy phạm pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Khoa học
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định v/v ban hành Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, năm 2023 05/10/2022 242/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
2 Quyết định v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, năm 2023 05/10/2022 241/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
3 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, năm 2023 03/10/2022 4889/KH-UBND Tỉnh
4 Kế hoạch tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” lần thứ nhất, năm 2021 25/05/2021 2422/KH-UBND Tỉnh
5 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” 16/03/2021 06/QĐ-UBND Tỉnh
6 Quyết định về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, năm 2021 16/11/2020 345/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
7 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, năm 2021 16/11/2020 344/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
8 Thông báo kết quả đánh giá chung khảo các công trình tham dự Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2020 02/10/2020 378/TB-HĐGT Tỉnh
9 Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, năm 2020-2021 30/06/2020 184/KH-UBND Tỉnh
10 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ lần thứ 16 năm 2020 07/11/2019 288/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
11 Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2020 13/03/2020 472/QĐ-HĐGT Tỉnh
12 Quyết định ban hành Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tỉnh lần thứ 15, năm 2019 08/01/2019 13/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
13 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, năm 2019 08/01/2019 12/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
14 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 07/12/2018 26/2018/NQ-HĐND Tỉnh
15 Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018-2019 13/07/2018 108/KH-UBND Tỉnh
16 Thông tư quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 13/07/2018 27/2018/TT-BTC Trung ương
17 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 14, năm 2018 15/01/2018 04/KH-UBND Tỉnh
18 Công văn v/v tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 04/05/2017 1416/UBND-CN Tỉnh
19 Quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam 18/04/2017 338/QĐ-LHHVN Trung ương
20 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 23/03/2017 155/TB-VPCP Trung ương
   1   2