Bắc Giang: 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật năm 2019

Ngày đăng:08-01-2020 (8860 lượt xem )

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang còn gặp nhiều thách thức nhưng với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Với 8/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; 16/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2019 và nhiều chỉ số đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Sau đây là 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật:

1. Kinh tế duy trì tăng trưởng cao liên tục. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,2% - đứng thứ 2 cả nước và đứng đầu khu vực. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm 3,3% còn 15,8%. GRDP bình quân đầu người ngày càng thu hẹp so với bình quân cả nước đạt 2.620 USD/người bằng 93,5% so với cả nước, tăng 13,9% so với năm 2018. Quy mô GRDP của tỉnh tăng 19% đạt 108.915 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,7 tỷ USD - đứng thứ 16 cả nước, thứ 2 Vùng Trung du miền núi phía Bắc.

2. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 nghìn tỷ đồng, ước đạt 12.051,3 tỷ đồng (gấp hơn 2,3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra là 5.200 tỷ đồng, đứng thứ 2 Vùng Trung du miền núi phía Bắc), tăng 25,3%, vượt 47,8% dự toán, các khoản thu đều hoàn thành và vượt dự toán được giao. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, điều hành linh hoạt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt đã tập trung tăng cơ cấu chi cho đầu tư phát triển đạt 10.052/22.758 tỷ đồng (chiếm 44%) tăng 29,7% so cùng kỳ.

3. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục đà tăng trưởng 26,4% và là động lực chủ yếu trong phát triển kinh tế (với tỷ trọng gần 94%), tổng giá trị tăng thêm (theo giá so sánh) đạt trên 45 nghìn tỷ đồng - đứng đầu khu vực và đứng thứ 13 cả nước. Trong năm 2019 có 64 doanh nghiệp mới đi vào sản xuất, 43 doanh nghiệp mở rộng sản xuất đóng góp vào giá trị sản xuất tăng 41.000 tỷ đồng.

4. Dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mặc dù còn nhiều khó khăn và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Giá cả thị trường tương đối ổn định. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 16,9 tỷ USD (vượt 3% KH và 30,8% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh). Thu hút khách du lịch đạt 2 triệu lượt người, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, doanh thu từ du lịch đạt 760 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động tiền gửi vào ngân hàng đạt 54.805 tỷ đồng, tăng 17,7%; dư nợ tín dụng đạt 51.810 tỷ đồng, tăng 13,9% so với 31/12/2018.

5. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao, có 1.366 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 10,3% (đứng thứ 18/63 tỉnh thành); tổng số vốn đăng ký là 15.793 tỷ đồng, tăng 59%. Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh đã cấp mới 194 dự án và điều chỉnh tăng vốn đối với 58 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 1.264,7 triệu USD, tăng 94%. Tổng vốn thực hiện các dự án FDI đạt 675 triệu USD, tăng 33%. Tỉnh Bắc Giang đứng thứ 6 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 53.795 tỷ đồng, tăng 24%, vượt 7,6% kế hoạch. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 22,2%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

6. Ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì đứng thứ 23 cả nước và đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trên 520 tỷ đồng so với năm 2018. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, phát huy lợi thế của mỗi địa phương cùng với các sản phẩm OCOP đang dần khẳng định thế mạnh của Bắc Giang trong bản đồ nông nghiệp cả nước. Giá trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 105 triệu đồng.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung cao và đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 114 xã đạt chuẩn (chiếm 56,2%), tăng 25 xã so với năm 2018 (vượt 01 xã so với kế hoạch năm 2019; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới  vượt xa so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là 35-40%), số tiêu chí bình quân đạt 15,8 tiêu chí/xã; 09 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 130 thôn nông thôn mới, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Huyện Lạng Giang đã trở thành huyện thứ 2 của tỉnh được công nhận đạt huyện nông thôn mới (cùng với huyện Việt Yên), về đích trước 1 năm so kế hoạch. Một số huyện đang có tiến độ xây dựng nông thôn mới đạt khá như: Tân Yên, Lạng Giang và Hiệp Hòa.

7. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường đã có chuyển biến tích cực hơn. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom ước đạt 75,7% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là 70%), tăng 10,3%, vượt 5,2% kế hoạch. Việc cấp GCN sau dồn điền đổi thửa được tập trung với  tổng diện tích trên 7.300 ha, tăng 33% so với năm 2018. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 về thu hồi, bồi thường, GPMB nhằm chặt chẽ, toàn diện hơn, trong đó có cơ chế động viên, khích lệ được người dân đồng thuận, ủng hộ GPMB, trong năm, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thu hồi đất cho 700 công trình, dự án với tổng diện tích trên 1.200ha.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Mạng lưới cơ sở giáo dục được quy hoạch lại với 766 cơ sở, giảm 22 cơ sở; cơ sở vật chất giáo dục được kiên cố hóa đạt tỷ lệ 90,4%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 89,8%.

Hoàn thành việc sáp nhập, thành lập các trung tâm y tế tuyến huyện (giảm 11 đơn vị, còn 23 đơn vị); đồng thời, thực hiện tự chủ tài chính tại 04 bệnh viện. Tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn bình quân cả nước, đạt 98,8% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là 80%).

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức quy mô lớn, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân như: Tuần Văn hóa - Du lịch; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm dân ca Quan họ, Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tổ chức thành công Liên hoan hát Chèo toàn quốc tại tỉnh Bắc Giang… Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 89,4% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh). Công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc được tăng cường. Địa điểm di tích Chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.

 Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 5,01%, trong đó đã hoàn thành mục tiêu xóa nghèo cho 100% hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tạo việc làm mới cho 30.600 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,6% (cao hơn bình quân cả nước). Công tác phát triển BHXH được tập trung cao với trên 283 nghìn người tham gia BHXH, tăng 20%, trong đó BHXH bắt buộc trên 274 nghìn người, bằng 92% số lao động thuộc diện tham gia, tăng 18% so với năm 2018; 2.962 doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động, chiếm 93,36% số doanh nghiệp có đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, tăng 21%.

9. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tập trung triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố; các nơi được sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả.  Sau sáp nhập, trên địa bàn tỉnh có 209 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 184 xã, 10 phường, 15 thị trấn) và 2.132 thôn, tổ dân phố.

10. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tội phạm về trật tự giảm 1,5% so cùng kỳ, nhất là các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen hoạt động trên địa bàn.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Trong năm, trên địa bàn đã xảy ra 373 vụ TNGT, giảm 77 vụ, chết 183 người, giảm 41 người, bị thương 320 người, giảm 43 người.

Hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đặc biệt, trong 3 ngày từ 06-08/12, tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019, đảm bảo an toàn tuyệt đối và được Quân khu đánh giá rất cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo bacgiang.gov.vn

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  29
  Hôm nay:  1598
  Tháng này:  19910
  Tổng số truy cập:  1223579