Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày đăng:01-02-2018 (833 lượt xem )

Ngày 31/01/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phát triển KT-XH năm 2018. Nhân dịp này, Liên hiệp hội tỉnh Bắc Giang vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016.

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 2000 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đã đề ra với phương châm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, phát triển bền vững, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương đất nước. Trước tình hình cần phải có một tổ chức chuyên trách tập hợp trí thức khoa học và công nghệ; được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngày 22 tháng 3 năm 2000 UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Bắc Giang, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo.

Khi mới thành lập, cán bộ đều là kiêm nhiệm; có 7 hội thành viên với 2 vạn hội viên. Đến nay, Liên hiệp hội Bắc Giang đã trải qua 3 kỳ Đại hội, sau 17 năm hoạt động đã có 22 hội thành viên với trên 7 vạn hội viên,  trong đó có 2 vạn hội viên là trí thức. Đến nay, 100% hội khoa học chuyên ngành cấp tỉnh đã được kết nạp vào Liên hiệp hội; làm tốt công tác phối hợp, điều hòa, thúc đẩy hoạt động của các hội thành viên. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan thường trực Liên hiệp hội; Năm năm qua Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn luôn đạt vững mạnh; tập thể cơ quan liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đến nay, có 06/10 đồng chí, chiếm 60% có trình độ thạc sĩ, 05/10 đồng chí, chiếm 50% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Thành tích nổi bật giai đoạn 2012-2016

Trong năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang cũng còn gặp nhiều khó khăn như tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, chức năng, nhiệm vụ được giao nhiều, nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành và thực hiện nhiều chính sách liên quan đến xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/02/2011 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 71-KH/TU thực hiện Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham mưu Chương trình hợp tác hoạt động khoa học giai đoạn 2014-2020 giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang; Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa hoạc và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; “Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án đổi mới hoạt động của các hội tập hợp trí thức tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020”, Bắc Giang cũng là tỉnh đầu tiên ban hành được Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức và Đề án đổi mới hoạt động của các hội tập hợp trí thức; tạo cơ chế, chính sách cụ thể thúc đẩy đổi mới hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Liên hiệp hội. Từ năm 2012 đến nay, Liên hiệp hội đã chủ động đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và thực hiện tư vấn, phản biện gần 40 đề án, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó nhiều đề án, quy hoạch có tầm ảnh hưởng lớn, có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Bắc Giang. Tại các hội nghị tư vấn, phản biện có từ 80-90% ý kiến phản biện của Hội đồng đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa trước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành. Ngoài ra, còn tham gia góp ý nhiều dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; tham gia thẩm định các văn bản khác trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh trí thức. Trong 05 năm qua Liên hiệp hội đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, tổ chức 05 Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh. Qua tổ chức các Hội thi, Cuộc thi đã có hàng nghìn giải pháp sáng tạo, mô hình sản phẩm dự thi trên các lĩnh vực và hàng trăm giải pháp, mô hình sản phẩm đoạt giải tại Hội thi, Cuộc thi của tỉnh, toàn quốc và quốc tế, tiêu biểu như: Mô hình, sản phẩm “Rô bốt phun thuốc trừ sâu” đạt giải đặc biệt, “Băng tải tự xúc” đạt giải nhì tại Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ toàn quốc và được Cục sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao tặng Huy chương Bạc năm 2011; “Rô bốt cứu hộ đa năng” đoạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ toàn quốc năm 2015 và đã đạt huy chương Vàng tại triển lãm dành cho các nhà sáng tạo trẻ châu Á Thái bình dương (tổ chức tại Malaixia tháng 5/2016); nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật hiện đang được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Tham mưu tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ; tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2015. Hội đồng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, chấm điểm và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 17 công trình để trao giải thưởng gồm: 3 giải B, 6 giải C và 8 giải Khuyến khích; trong đó, 01 công trình đã đạt giải Ba Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tham mưu tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Bắc Giang nhằm tôn vinh những trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Tổ chức đã xét và đề nghị tôn vinh 12 trí thức tiêu biểu của tỉnh. Năm 2016, 2017 tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trên Báo Bắc Giang điện tử; đã có gần 100 ý tưởng sáng tạo tham gia dự thi trên tất các các lĩnh vực; Hội đồng giám khảo đã xét chọn trao giải Ý tưởng sáng tạo cho 23 ý tưởng. Bắc Giang cũng là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc tổ chức được cuộc thi này; nhiều ý tưởng có giá trị và tính khả thi cao trong thực tiễn.

Tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ, triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống. 05 năm qua Liên hiệp hội đã thực hiện 01 Dự án nghiên cứu khoa học cấp bộ “Xây dựng mô hình trồng nấm linh chi dưới tán cây vải thiều”; 03 nhiệm vụ nghiên cứu cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây Măng Tây xanh trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, “Nhân rộng mô hình trồng CamV2 trên địa bàn huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang, “Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển bền vững nghề Mỳ Kế, thành phố Bắc Giang”; 11 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, góp phần đưa nhưng giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh đã góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang.

Đổi mới hoạt động phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật. Năm năm qua, Liên hiệp hội luôn tích cực đẩy mạnh hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho các hội thành viên và hội viên, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về những tiến bộ khoa học công nghệ mới, qua đó đã góp phần tích cực nâng cao dân trí, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học như: Hội thảo “Trí thức Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”; hội thảo “Tiến sĩ Thân Nhân Trung Danh nhân văn hóa thế kỷ XV”; "Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong tổ chức chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa tỉnh Bắc Giang"; hội thảo “Giải pháp phát triển bền vững vùng cây ăn quả có múi tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”… Thông qua kết quả của hội thảo đã có một số nội dung được đề xuất với UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn đặt ra đối với tỉnh Bắc Giang. Phát hành 30 nghìn cuốn Bản tin phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; hơn 10 nghìn cuốn Bản tin Khoa học và ứng dụng nhằm giới thiệu, phổ biến những thành tựu khoa học, những tiến bộ kỹ thuật mới. Xây dựng trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật thông tin hằng ngày, chuyển tải những thông tin hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên; những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chuyên mục "Sáng tạo khoa học với đời sống" của Liên hiệp hội phát sóng trên truyền hình tỉnh.

 Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận

Với những thành tích đã đạt được Tập thể Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang đã được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp hội Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu thi đua: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2011. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010, 2014, 2015; tặng Bằng khen năm 2012, 2013. UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua hạng Nhất năm 2011, hạng Ba năm 2014; tặng Bằng khen năm 2010, 2011.

Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016 là niềm vinh dự và tự hào của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vũ Tấn Phú - Phạm Hà Linh

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  33
  Hôm nay:  104
  Tháng này:  14441
  Tổng số truy cập:  682211