Tọa đàm về công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ

Ngày đăng:22-11-2017 (555 lượt xem )

Ngày 21/11/2017, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm về công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2016.

Đến dự có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, GS.TSKH Đặng Vũ Minh nêu rõ việc lựa chọn Bắc Giang tổ chức tọa đàm, nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Liên hiệp hội tỉnh Bắc Giang nói riêng và hệ thống Liên hiệp hội trong toàn quốc nói chung trong công tác vận động trí thức KH&CN, là một bước chuẩn bị tham mưu tổng kết 10 năm Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm phát biểu làm rõ những kết quả, kinh nghiệm của Bắc Giang; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể đối với Trung ương để thực hiện tốt công tác vận động trí thức trong thời gian tiếp theo.

Bắc Giang thực hiện có hiệu quả công tác vận động trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Các đại biểu tham dự tọa đàm đánh giá Liên hiệp hội tỉnh Bắc Giang là một trong những đơn vị đứng đầu trong toàn quốc thực hiện có hiệu quả công tác tập hợp trí thức; đã tham mưu ban hành “Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án đổi mới hoạt động của các hội tập hợp trí thức tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020”, góp phần từng bước đổi mới hoạt động của các hội, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể trong vận động, tập hợp trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức tư vấn, phản biện 41 chương trình, đề án, quy hoạch của tỉnh. Qua hội nghị, nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà quản lý đã góp phần nâng cao chất lượng chương trình, đề án, quy hoạch, nhiều định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được điều chỉnh phù hợp. Bắc Giang được Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá là tỉnh đứng trong nhóm đầu về công tác tư vấn, phản biện trong Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố.

Đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học như: Hội thảo “Trí thức Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”; "Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong tổ chức chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa tỉnh Bắc Giang"; hội thảo "Phát triển chuỗi cung ứng nông sản hàng hóa và cụm công nghiệp dựa trên làng nghề tỉnh Bắc Giang"; hội thảo “Giải pháp phát triển bền vững vùng cây ăn quả có múi tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”… Thông qua kết quả của hội thảo, nhất là những đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học, đã có một số nội dung được tham mưu với UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn đặt ra đối với tỉnh Bắc Giang.

Vận động trí thức trong tỉnh tham gia hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Từ năm 2011 đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, thu hút trên 300 giải pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự, 104 giải pháp đã được trao giải thưởng, nhiều giải pháp, ý tưởng thiết thực và hiệu quả đã góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nhiều tỷ đồng.  Năm 2016, 2017 đã phối hợp với Báo Bắc Giang tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo, Bắc Giang cũng là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc tổ chức được cuộc thi này, nhằm khuyến khích những ý tưởng sáng tạo trên các lĩnh vực; qua 02 lần tổ chức đã có gần 100 ý tưởng sáng tạo tham gia dự thi; nhiều ý tưởng có giá trị và tính khả thi cao; có ý tưởng sau cuộc thi đã được triển khai thực hiện trong thực tiễn mang lại hiệu quả…

Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Từ năm 2011 đến nay Liên hiệp hội và các hội thành viên đã chủ trì thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và hàng chục đề tài, chuyên đề nghiên cứu cấp cơ sở …, đa số các đề tài được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả trong thực tế.

Những khó khăn, vướng mắc

Mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của Liên hiệp hội, tuy nhiên việc cụ thể hoá các văn bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội còn chậm, nhất là xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức của tỉnh.   Vai trò điều hoà phối hợp hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên hiệu quả chưa cao; Một số hội thành viên hoạt động còn hình thức, kém hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới.

Việc tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh bước đầu đã được quan tâm, chú trọng; tuy nhiên, việc tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn cao, là người Bắc Giang đang công tác ở ngoài tỉnh có mặt còn chưa sâu rộng. Chưa tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học.

Hoạt động vận động trí thức tham gia sáng tạo kỹ thuật và tôn vinh trí thức thời gian qua hiệu quả còn mức độ, hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều công trình sáng tạo có hiệu quả thiết thực chưa được ứng dụng vào thực tế phục vụ sản xuất và đời sống.

Chưa có chính sách ưu đãi cụ thể nhằm huy động, phát huy vai trò, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhất là trí thức có trình độ cao là người Bắc Giang ở ngoài tỉnh tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.

 Kiến nghị, đề xuất

Tại đây, các đại biểu kiến nghị, đối với Trung ương cần nghiên cứu thành lập đoàn thể chính trị - xã hội chuyên trách tập hợp trí thức trên cơ sở sáp nhập các tổ chức hội liên quan, thống nhất một đầu mối tập hợp trí thức, nhằm nâng cao vị thế và thuận lợi trong hoạt động của tổ chức tập hợp trí thức; đối với tỉnh Bắc Giang, đề nghị sắp xếp các tổ chức hội tập hợp trí thức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giao cơ quan có chức năng tham mưu cơ chế đặc thù trong huy động trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở T.Ư tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại đây, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho trí thức và các nhà khoa học phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình. Bắc Giang có chính sách thu hút người tài, nhất là sinh viên mới ra trường; công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cũng được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho trí thức phấn đấu. Đồng chí mong muốn, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục làm tốt công tác vận động trí thức trong và ngoài tỉnh, các chuyên gia đầu ngành của Trung ương tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, hoạch định chính sách, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh.  

 

VTP

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  39
  Hôm nay:  110
  Tháng này:  14447
  Tổng số truy cập:  682217