Hội nghị Giao ban toàn quốc và tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2017

Ngày đăng:11-08-2017 (319 lượt xem )

Ngày 10/8/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị Giao ban toàn quốc và tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2017. Tới dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn Phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, Liên hiệp Hội địa phương và các trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu được tôn vinh.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN phát biểu khai mạc hội nghị

Đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả cho xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN đã cảm ơn sự có mặt đông đủ của lãnh đạo các ngành các cấp cũng như lãnh đạo của  63 Liên hiệp Hội địa phương đã có mặt đầy đủ tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, LHHVN và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Cũng trong thời gian này, Đoàn Chủ tịch đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các Liên hiệp Hội địa phương, các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra, đặc biệt là công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước…

Triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với LHHVN vào tháng 3/2017; tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 3 (khóa VII) tại Tuyên Quang, hội nghị giao ban các Liên hiệp Hội khu vực phía Bắc tại Cao Bằng, Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; tiếp tục thúc đẩy công tác củng cố phát triển tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam, hỗ trợ các hội thành viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tích cực thực hiện công tác vận động trí thức ở Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức KH&CN nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước hăng hái tham gia các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016, đồng thời đã phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2017; lựa chọn, hỗ trợ nhiều Hội thành viên, Liên hiệp hội địa phương, đơn vị KH&CN trực thuộc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chủ động thực hiện các nội dung thông tin, truyền thông về các sự kiện, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tích cực triển khai công tác giám sát, kiểm tra hoạt động sử dụng viện trợ của các tổ chức trực thuộc, thúc đẩy triển khai các kế hoạch hợp tác với một số Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã có những ký kết thoả thuận với Liên hiệp Hội Việt Nam nh¬¬ư Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Uỷ ban của Quốc hội.

Từ đầu năm 2017 đến nay, hầu hết các Liên hiệp hội địa phương hoạt động tốt, có nhiều kết quả trong công tác tổ chức, phát triển đựơc nhiều chi hội và hội viên mới trong các hội thành viên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động KHCN; tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được nhiều đề tài, dự án quan trọng của tỉnh, từng bước tham gia nghiên cứu và đề xuất cho địa phương chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội; Các hoạt động tôn vinh sáng tạo-kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN đã có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Nhiều Liên hiệp hội địa phương đã chủ động đề xuất danh mục các chương trình, dự án của tỉnh cần được TV, PB & GĐXH và trình UBND tỉnh ban hành quyết định về hoạt động TV, PB&GĐXH. Ngoài ra, các Liên hiệp hội địa phương đã có những chương trình liên kết, hợp tác nghiên cứu, tạo ra hiệu quả cao hơn trong nghiên cứu, ứng dụng, ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên – Môi trường, phối hợp với các tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giáo dục đào tạo.... Tuy vậy, vẫn còn một số Liên hiệp hội địa phương chưa có điều kiện triển khai các đề tài, dự án KHCN tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban.

Còn nhiều khó khăn, trở ngại

Qua báo cáo của các LHH tỉnh cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn trong hoạt động. Như, việc tập hợp đội ngũ trí thức còn nhiều lúng túng, trở ngại. Đội ngũ trí thức tham gia các hội chuyên ngành chưa nhiều, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức ở ngoài tỉnh.

Nhận thức về vị trí, vai trò công tác hội của một số lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến công tác hội chưa đầy đủ, xem nhẹ công tác hội. Sự chưa nhất quán trong chỉ đạo của Đảng và các văn bản Nhà nước phần nào tác động đến sự phát triển của các Liên hiệp Hội địa phương.

Kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị của văn phòng Liên hiệp Hội và các Hội thành viên xuống cấp, phương tiện hoạt động của cơ quan thường trực và một số Hội thành viên còn nhiều khó khăn. Số biên chế ít nên nhiều công việc chưa triển khai thực hiện, cán bộ làm công tác kiêm nhiệm, cơ chế chính sách còn phụ thuộc vào nhận thức và sự quan tâm của các cơ quan chức năng của từng tỉnh, chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức Liên hiệp hội tỉnh chỉ được thực hiện ở một số địa phương, không nhất quán, tư tưởng cán bộ dao động, muốn chuyển công tác khác...

Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số Hội thành viên còn hạn chế, thiếu chủ động, nhất là việc đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng, thiết thực khi tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, về khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức và cán bộ Hội, chưa khai thác hết tiềm năng của đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Sự phối kết hợp giữa các hội thành viên, việc kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên có nhưng chưa thật sự mạnh.
Chưa tích cực vận động xã hội hóa để có nguồn kinh phí tổ chức hoạt động Hội, để phát triển Hội cả về số lượng và chất lượng; chưa chủ động hướng dẫn nội dung hoạt động cho hội thành viên, chưa thật sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc đẩy mạnh, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của LHHVN năm 2017 và những năm tiếp theo, đề nghị các Liên hiệp hội địa phương cần khẩn trương, nghiêm túc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp mà văn kiện Đại hội VII của LHHVN đã đề ra, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các Liên hiệp Hội địa phương trên cơ sở định hướng mọi hoạt động đã thống nhất từ đầu năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn rà soát lại kế hoạch đã thực hiện, sớm hoàn thành các kế hoạch còn lại của năm... Trong thời gian tới, LHHVN tiếp tục thúc đẩy các thủ tục và vận động tạo hành lanh pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển các tổ chức hội thành viên. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ chức KH&CN trực thuộc theo tinh thần của Luật KH&CN năm 2013. Tăng cường sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ giữa LHHVN và các LHH địa phương, các hội thành viên. Nâng cao hiệu quả công tác điều hoà, phối hợp hoạt động với các hội thành viên, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, nhất là các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhiệm vụ ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, nhiệm vụ thông tin, phổ biến kiến thức, các hoạt động phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động tổ chức các giải thưởng, hội thi, chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2018...Trong những tháng cuối năm, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm việc với lãnh đạo cấp cao và các cơ quan chức năng để báo cáo về tổ chức và hoạt động nhằm tiếp tục củng cố vị trí, vai trò đã được xác lập trong quá trình hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức Liên hiệp khác. Quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng một số nhiệm vụ, chương trình trọng điểm với quy mô rộng, tạo cơ hội tham gia của nhiều hội thành viên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất; quan tâm đến phong trào sáng tạo KH&CN, công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức.

Cũng tại hội nghị, Liên Hiệp hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức tôn vinh 65 trí thức tiêu biểu LHHVN năm 2017. Đây là lần thứ 2 LHHVN tổ chức tôn vinh trí thức Khoa học công nghệ (Lần đầu được tổ chức năm 2015).

 

 

 

 Hình ảnh tại Lễ tôn vinh

Trong số 65 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này, 30 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên; 35 người có học vị thạc sĩ, cử nhân và tương đương; 09 nữ, 54 nam; có 02 người dân tộc Tày và Nùng, 63 người dân tộc kinh. Tuổi bình quân của 65 trí thức là 60,6 tuổi, có 02 trí thức cao tuổi nhất là 82 tuổi có 01 trí thức nam trẻ tuổi nhất là 40 tuổi (TS. Phạm Hồng Phong, Liên hiệp Hội tỉnh Điện Biên, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Điện Biên) và 01 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là 44 tuổi, 22 năm công tác hội (CN. Bùi Thị Minh, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh). Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động hội và công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện...

 

BBT

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  11
  Hôm nay:  760
  Tháng này:  38924
  Tổng số truy cập:  559649