Kết quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Ngày đăng:03-08-2016 (454 lượt xem )

Trong năm 2015 toàn tỉnh có 1.321 đơn đề nghị công nhận sáng kiến, tăng 297 đơn so với năm 2014; có 1.213 sáng kiến được công nhận, tăng 327 sáng kiến so với năm 2014, với số tiền làm lợi trên 4,9 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 tỷ đồng so với năm 2014. Các sáng kiến chủ yếu là: giải pháp quản lý (cách thức tổ chức, điều hành công việc); giải pháp kỹ thuật nâng cao tính ổn định của các thiết bị máy móc, hoàn thiện công nghệ, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, giảm định mức tiêu hao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh; giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật… Nhiều sáng kiến khi triển khai áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao như:

Sáng kiến “Thiết kế, cải tạo công nghệ cấp lạnh hệ thống 670 xưởng tổng hợp Amoniac” của Công ty TNHH MTV Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc. Nhóm tác giả đã đề xuất phương án cấp lạnh công đoạn 670 bằng máy băng trục vít thay thế cho hệ thống hấp thụ chế lạnh hiện tại để bảo đảm sản xuất ổn định, tăng sản lượng NH3. Hiệu quả sau khi áp dụng: Giảm được tiêu hao năng lượng theo chương trình tiết kiệm năng lượng; sử dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới hiện nay giảm được lượng NH3 lỏng phải thải thu hồi lại; máy băng trục vít có năng lực lạnh đáp ứng được phụ tải của hệ thống  nhằm duy trì hệ thống tổng hợp NH3 sản xuất ổn định và đạt hiệu quả. Lợi ích kinh tế thu được do áp dụng sáng kiến khoảng 16,77 tỷ đồng/năm.

Sáng kiến “Đề xuất, lập phương án kỹ thuật triển khai sử dụng dầu điều thay thế dầu FO để đốt lò hơi xưởng nhiệt” của Công ty TNHH MTV Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc, với sáng kiến này lợi ích kinh tế thu được do áp dụng sáng kiến khoảng 484,33 triệu đồng/năm.

Sáng kiến “Thiết kế, lắp đặt hộp tiết địa cố định cáp bọc đường dây 0.4kV trên lưới điện tỉnh Bắc Giang” của Công ty Điện lực Bắc Giang: Do các Đội công tác làm việc trên đường dây 0.4kV cáp bọc hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp địa đường dây. Hiện tại chỉ thực hiện tại tủ phân phối 0.4kV của trạm biến áp hoặc tại các vị trí lắp đặt hộp công tơ 3 pha đấu trên lưới hạ thế. Việc tiếp địa như trên vừa khó trong việc thực hiện vừa không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội công tác. Để khắc phục nhược điểm trên cũng như đảm bảo thuận tiện trong việc tiếp địa đường dây cáp bọc 0.4kV, nhóm tác giả đã đưa ra giải pháp lắp cố định các hộp tiếp địa trên đường dây cáp bọc 0.4kV. Khi phải tiến hành công tác trên đường dây, đội công tác chỉ việc đến các vị trí đã lắp đặt sẵn hộp tiếp địa cố định để thực hiện đặt tiếp địa an toàn.

         Sáng kiến kinh nghiệm “Đổi mới công tác lễ tân đối ngoại” của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang. Nhóm tác giả đã tham mưu đề xuất một số phương pháp đổi mới trong công tác lễ tân đối ngoại: Ban hành quy định về công tác lễ tân đối ngoại, thay đổi hình thức trình bày báo cáo, thay đổi các quà tặng lưu niệm… Qua đó giúp nâng cao hình ảnh của tỉnh trong con mắt của các đoàn nước ngoài.

Năm 2015, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đến hoạt động phổ biến sáng kiến, qua đó góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động trong lĩnh vực của mình, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tích cực trong hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả với tổng số tiền thưởng là 145,9 triệu đồng, Công ty Điện lực Bắc Giang thưởng là 15,4 triệu đồng, Sở Xây dựng  thưởng là 14,5 triệu đồng, Sở Khoa học và Công nghệ thưởng là 16,1 triệu đồng, Báo Bắc Giang thưởng 11,5 triệu đồng.

Việc hỗ trợ triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng sáng kiến đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. 100% các sáng kiến được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện áp dụng lần đầu và tổ chức xét công nhận sáng kiến.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Hội thi do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức 2 năm một lần. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VI (năm 2014-2015) đã nhận được 120 giải pháp  sáng tạo kỹ thuật tham gia đăng ký dự thi. Kết quả, Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo đã thực hiện việc đánh giá và lựa chọn 31 giải pháp để trao giải thưởng, bao gồm: 05 giải nhất,  08  giải nhì, 12 giải ba và 06  giải khuyến khích. Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn được 10 giải pháp gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIII, năm 2015.

Các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, năm 2015 đã phản ánh sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sức sáng tạo, cải tiến kỹ thuật từ yêu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Nhiều giải pháp có giá trị kinh tế - xã hội đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đem lại lợi ích cho người sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp cũng như góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của nhân dân như: Giải pháp xây dựng phương án quy hoạch tổng thể hồ môi trường, xây dựng và kiên cố hóa hệ thống xử lý nước thải của công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Giải pháp Thiết kế và lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt của nhóm tác giả thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bắc Giang. Chi phí  đầu tư xây dựng một lò khoảng 300 – 400 triệu đồng, chỉ bằng 15 – 20 % chi phí lắp đặt lò đốt rác thải nhập khẩu; Giải pháp xử lý ra hoa, đậu quả không đào rễ trên cây cam Đường Canh. Ngoài ra còn có nhiều giải pháp tiêu biểu như: Phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình THPT; Ghép thuốc trong điều trị bệnh sơ sinh tại bệnh viện Sản nhi Bắc Giang; Kỹ thuật phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; Cải tiến máy làm đất, làm cỏ đa chức năng do Trung Quốc sản xuất thành máy xới, băm cỏ thay thế lao động thủ công phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Năm 2015, Sở KH&CN tổng hợp và đề nghị cấp có thẩm quyền trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng kiến.

Để đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trong thời gian tới cần: Tiếp tục quán triệt, phổ biến, triển khai các Nghị định; quy định; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác sáng kiến nhằm hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc giới thiệu các điển hình tiên tiến, những giải pháp sáng tạo kỹ thuật đã mang lại hiệu quả KTXH cao tại các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp; Tuyên truyền, phổ biến để các đơn vị, cá nhân nhận thức, hiểu rõ, hiểu đúng hiệu quả của các sáng kiến đem lại và thủ tục xét, công nhận sáng kiến; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn các tổ chức, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, có khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực kinh tế, xã hội, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp theo quy định.

Hoàng Công Bình

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  7
  Hôm nay:  751
  Tháng này:  44145
  Tổng số truy cập:  1724495