Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ban hành Đề án thành lập Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng:03-10-2013 (677 lượt xem )

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; Chương trình công tác toàn khoá và Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2012-2017; ngày 03/9/2013, Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ban hành Đề án thành lập Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang. Đề án xác định: Hiện nay đội ngũ trí thức khoa học hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn là rất lớn, riêng tại các cơ quan nhà nước đã có 16.305 người có trình độ từ đại học trở lên. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trong thời gian qua Liên hiệp hội với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học nhưng chưa có hình thức tập hợp phù hợp, chưa phát huy được vai trò của trí thức khoa học và công nghệ hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao; thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế. Do đó việc thành lập Câu lạc bộ để tập hợp lực lượng này tham gia phát triển kinh tế- xã hội của địa phương là hết sức cần thiết.

Để triển khai thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Liên hiệp hội đã quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ Trí thức gồm 07 thành viên, do đồng chí Vũ Tấn Phú - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội làm Trưởng Ban. Ban Vận động đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bàn cho ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ; Kế hoạch vận động thành lập Câu lạc bộ Trí thức; thành lập 03 tổ công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Theo kế hoạch, sẽ tiến hành vận động trí thức tham gia Câu lạc bộ từ 25/9 - 15/10/2013; hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Câu lạc bộ và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Trí thức lần thứ nhất vào tháng 11/2013.

Vũ Tấn Phú

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  8
  Hôm nay:  1179
  Tháng này:  50829
  Tổng số truy cập:  1920231